Our Life Project!

Social Media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Kids groeien er mee op en tieners meten er hun populariteit mee. Als je “niet genoeg” Facebook-vrienden of volgers op Instagram hebt, ben je zogenaamd niet leuk genoeg.

Het virtuele beeld van je leven kun je zelf schetsen en zodanig vervormen tot een perfect plaatje. Op een manier waarbij een buitenstaander of vriend denkt te weten wat je meemaakt, maar eigenlijk geen idee heeft van wat er daadwerkelijk speelt. En hoe het echt met je gaat.

Persoonlijk contact en fysieke warmte bestaat niet online. Ondanks duizenden virtuele vrienden voelen te veel jongeren zich (mede) hierdoor tegenwoordig eenzaam.

Our Life Project! is een online platform bedoeld voor en door jongeren. Kansrijke jongeren met elk een eigen verhaal en bagage, uit verschillende lagen van de bevolking, met verschillende achtergronden, geaardheid, nationaliteit en interesses die een voorbeeld kunnen en willen zijn voor andere jongeren. Taboes doorbreken en moeilijk bespreekbare onderwerpen bespreekbaar maken.

In deze eerste editie van Our Life Project! zullen wij, 10 jonge meiden, drie keer per week gaan vloggen m.b.t het thema eenzaamheid. Op ons eigen Youtube kanaal www.ourlifeproject.nl zal het proces, waar wij toewerken naar een evenement, te volgen zijn. Dit kan een theaterstuk zijn, een festival, een film, een documentaire of een combinatie van voorgaande. Onze groep zal intensief begeleid worden in de voortgang van het proces, als ook zullen we workshops krijgen in verschillende skills die van toepassing zijn op het project. Denk hierbij aan filmen & editen, presentatie- & interview technieken, maar ook bijv. hoe zet ik een evenement op.

Elk gezicht van Our Life Project! heeft ervaren wat eenzaam zijn of zich eenzaam voelen betekent. Sommigen van ons zitten nog midden in het proces van erkennen, anderen hebben er inmiddels mee om leren gaan. Door het delen van ervaringen en het uiten van gevoelens hebben wij ervaren dat openheid verbind en versterkt. En dat het niet stom of erg is om je niet altijd gelukkig te voelen.

© 2022 All Rights Reserved Our Life Project